Dla rodziców

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020


wersja PDF:   II LO - kalendarz roku szkolnego 2019


(podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust.1 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603)

 

1. Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020: 2 września 2019r.
2. Zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31 grudnia 2019r.
3. Ferie zimowe dla województwa pomorskiego: 13 – 26 stycznia 2020r.
4. Wiosenna przerwa świąteczna : 9 – 14 kwietnia 2020r.
5. Egzamin maturalny wg harmonogramu CKE:

04 maja 2020r. – 23 maja 2019 r. (wg harmonogramu)
(podstawa prawna: art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.); § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2223, z późn. zm.)

6. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla klas III : 24 kwietnia 2020r.


7. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 26 czerwca 2020r.


8. Ferie letnie: 27 czerwca - 31 sierpnia 2020r.

9. Terminy spotkań z rodzicami (konsultacje) – wybrane poniedziałki miesiąca:

 • 9.09.2019r. – zebrania
 • 7.10.2019 r. – konsultacje
 • 4.11.2019 r. - zebrania
 • 2.12.2019 r. – konsultacje kl. I – II i zebrania kl. III
 • 3.02.2020 r. –konsultacje kl. III i zebrania kl. I i II
 • 2.03.2020r. - konsultacje
 • 6.04.2020r. – konsultacje kl. I i II i zebrania kl. III
 • 1.06.2020r. – zebrania kl. I i II

10. Dodatkowe dni wolne ustalane na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603)

 • 31.X.2019r.
 • 2.I.2020r.
 • 3. I. 2020r.
 • 4.V.2020
 • 5.V.2020
 • 6.V.2020
 • 12.VI.2020

11. Wystawianie ocen:

 • do 13 grudnia 2019r. – wystawienie ocen semestralnych w klasach III
 • do 10 stycznia 2020r. – wystawienie ocen semestralnych w klasach I i II
 • do 17 kwietnia 2020r. – wystawienie ocen rocznych w klasach III
 • do 19 czerwca 2020r. – wystawnie ocen rocznych w klasach I i II

I semestr: klasy I – II: 2.09.2019 – 31.01.2020
klasy III: 2.09.2019 – 20.12.2019

 

II semestr: klasy I – II: 27.01.2020 – 26.06.2020
klasy III: 16.12.2019 – 24.04.2020


12. Rady klasyfikacyjne:

 • 16.12.2019 - klasy III
 • 27.01.2020 - klasy I i II
 • 20.04.2020 - klasy III
 • 22.06.2020 - klasy I i II