INNOWACJE PEDAGOGICZNE

Innowacje pedagogiczne


 Na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 roku o  systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z póź. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U. z 2002 r. nr 56, poz. 506 z późn. zm.) n/w innowacje pedagogiczne  zostały  wpisane do rejestru Kuratorium Oświaty w Gdańsku Delegatura w Tczewie.

  

l.p. Nr w rejestrze Temat innowacji Czas realizacji
1. 5361/19/2016 „Astronomia – odkrywamy wszechświat” 01.09.-2016 – 30.06.2019
2. 5361/20/2016 Innowacja pedagogiczna w zakresie  metodyczno – programowym dla klasy artystycznej z innowacją kulturalno – medialną 01.09.-2016 – 30.06.2019
3. 5361/81/2016 „Pilotażowe wdrażanie programowania w edukacji formalnej w oparciu o innowacje pedagogiczne”. 01.09.-2016 – 30.06.2019