Innowacja w zakresie astronomii 2016/2017 [+sprawozdanie]

Innowacja w zakresie astronomii – „Odkrywaj wszechświat” przewidziana jest  dla klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego rozpoczynającej naukę w roku szkolnym 2016/2017 i obowiązuje cały okres kształcenia.

Główne założenia innowacji to wzbogacenie i uatrakcyjnienie procesu dydaktyczno-wychowawczego, rozwijanie umiejętności badawczych, rozbudzenie i poszerzenie zainteresowań uczniów, a co za tym idzie zwiększenie efektów nauczania.

 

Celem innowacji między innymi jest:

  • rozbudzanie zainteresowań astronomią;
  • inspirowanie do obserwacji nieba;
  • poznanie praw opisujących przebieg zjawisk fizycznych i astronomicznych w przyrodzie;
  • rozwijanie dociekliwości poznawczej i wykształcenie umiejętności posługiwania się zdobytą wiedzą do rozwiązywania problemów i zadań;
  • przygotowanie do udziału w konkursach z astronomii;
  • wzbudzanie motywacji do samodzielnego uczenia się i „odkrywania świata”;
  • przygotowanie do dalszego kształcenia i skłanianie do dalszego zgłębiania nauk fizycznych na kolejnych etapach edukacji;

 

Zajęcia będą prowadzone w oparciu o program autorski. Mają one rozszerzyć treści z astronomii i rozbudzić ciekawość. Ważnym elementem kształcenia będzie duża korelacja przedmiotów ścisłych: astronomii, matematyki, fizyki i geografii. Na realizację treści zawartych w programie przewiduje się 2 godziny tygodniowo.

 

Młodzież bardzo chętnie uczy się astronomii i z zaciekawieniem  słucha o tym, co dzieje się na niebie. Uczniom powinno dać się okazję do zrozumienia podstaw tego, co dzieje się wokół nich.

 

Oczekujemy, że dzięki wprowadzonej innowacja nastąpi podniesienie poziomu wiedzy w zakresie przedmiotów przyrodniczych, zwiększenie liczby uczestników konkursów przedmiotowych oraz fascynacja naukami ścisłymi.

 

  Sprawozdanie w I semestrze roku szkolnego 2016/2017