Konferencja promocyjno-informacyjna programu „Uczenie się przez cale życie” (10.2010)

NASZA SZKOŁA GOSPODARZEM KONFERENCJI


W piątek 19 października w naszym liceum odbyła się konferencja promocyjno –informacyjna programu „Uczenie się przez cale życie,” w ramach którego realizowane są programy: Comenius, Leonardo da Vinci
oraz eTwinning.

 

Wśród gości, którzy zaszczycili nas swoją obecnością byli między innymi: Pomorski Wicekurator Oświaty, pani Gabriela Albertin, dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Tczewie, pan Stanisław Sumowski i naczelnik Wydziału Edukacji przy Starostwie Powiatowym w Tczewie, pan Wojciech Wanke. Konferencję otworzyła i gości powitała pani dyrektor Hanna Białas. Następnie uczestnicy spotkania z zainteresowaniem obejrzeli prezentację dotyczącą programu Comenius i wysłuchali wykładu pani Renaty Matys – koordynatora programu w województwie pomorskim. Równie ciekawe były prezentacja i wykład pani Mirosławy Żołny ambasadora eTwinningu. Druga część konferencji poświęcona była przykładom dobrej praktyki – czyli prezentacjom dotyczącym realizacji projektów przygotowanym przez szkoły z naszego regionu biorące udział w programach Comenius, Leonardo da Vinci oraz eTwinning. W latach 20102012 nasze liceum uczestniczyło w projekcie Comenius ‘Young Entrepreneurs in Cooperation’ i właśnie relacja z realizacji tego przedsięwzięcia przedstawiona została na spotkaniu. Prezentację projektu, który koordynowała pani wicedyrektor Dorota Kościjańczuk, przedstawiła współkoordynatorpani Marzenna Pilas oraz uczestnicy projektu: Mateusz Głowiński (IIIE), Paweł Lisowski (III D) i Julian Turło (III F).

 

Konferencja umożliwiła lepsze poznanie celów i zadań prezentowanych programów oraz możliwości jakie daje uczniom uczestnictwo w nich. Spotkanie było też doskonałą promocją szkoły zarówno dzięki doskonałej organizacji, jak i bardzo dobrze przygotowanej prezentacji naszego projektu.

 

Opracowanie: Marzenna Pilas
Zdjęcia: Aleksandra Kryszczak

Konferencja promocyjno-informacyjna programu „Uczenie się przez cale życie” (10.2010)