REKRUTACJA 2019/2020

W załącznikach:

- ulotka rekrutacyjna 2019-2020 (MEN)

- list Pomorskiego Kuratora Oświaty skierowany do Rodziców i Opiekunów uczniów, kończących gimnazujum i szkołę podstawową

 

Linki do rejestracji kandydatów w systemie rekrutacji VULCAN:

dla uczniów po gimnazjum https://tczew-pogim.edu.com.pl/kandydat/app/apply/index.html

dla uczniów po ósmej klasie https://tczew-posp.edu.com.pl/kandydat/app/apply/index.html