Kadra

Ewa Kucks

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Wicedyrektor Szkoły