Aktualności

22 czerwca 2016 18:13 | Aktualności

Akwarium Gdynia - warsztaty edukacyjne pt.„Fauna i Flora Bałtyku”

AKWARIUM GDYNIA

 

We wtorek 14 czerwca 2016 roku uczniowie klas przyrodniczych wraz z nauczycielami biologii – p. Katarzyną Karczewską i p. Szymonem Machalskim, wzięli udział w warsztatach edukacyjnych pt. Fauna i Flora  Bałtyku organizowanych przez Akwarium Gdyńskie i Morski Instytut Rybacki w ramach programu „Edukacja bliżej Morza Bałtyckiego”.

 

Zajęcia podzielone były na trzy części. Na początku odbył się krótki wykład wzbogacony prezentacją multimedialną, podczas którego uczniowie mieli okazję poznać historię powstania Morza Bałtyckiego, właściwości fizykochemiczne wód morskich, cechy morfometryczne i zanieczyszczenia Bałtyku oraz podział środowiskowy dna morza czy też rozmaitość gatunków roślin i zwierząt zamieszkujących Morze Bałtyckie.

 

Drugą część spotkania stanowiły ćwiczenia laboratoryjne, podczas których uczniowie mieli okazję usystematyzować wiedzę zdobytą podczas wykładu i wykorzystać ją w praktyce. Głównym celem zajęć było dokładniejsze poznanie budowy morfologicznej i anatomicznej zwierząt żyjących w Bałtyku.
W tym celu przeprowadzone były liczne obserwacje makro- i mikroskopowe. Każdy z uczestników warsztatów otrzymał osobne stanowisko badawcze wyposażone m.in. w binokular, pipety, szczypce
i świeże okazy biologiczne. Zadaniem uczniów było odnalezienie charakterystycznych cech budowy danego organizmu i ich dokładna analiza. Podsumowaniem części praktycznej było wypełnienie dokumentacji z przeprowadzonych obserwacji i zatwierdzenie jej przez opiekunów wycieczki.

 

Na samym końcu, uczniowie udali się do pobliskiego portu, gdzie samodzielnie pod opieką prowadzącego mogli zebrać materiał biologiczny, który następnie został odpowiednio zabezpieczony
i zakonserwowany. Zajęcia na świeżym powietrzu sprawiły wszystkim wiele radości. Chwilę przed opuszczeniem budynku udaliśmy się także do podziemi Gdyńskiego Akwarium by móc podziwiać rekiny.

 

 

Warsztaty były bardzo ciekawe i pouczające. Mamy nadzieję, że to nie ostatnia taka wycieczka! A tym czasem zapraszamy do obejrzenia galerii.

 

Zdjęcia i opracowanie: Szymon Machalski

Przeczytano: 518 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: