Aktualności

02 listopada 2016 11:33 | Aktualności

Marek Kacprzak - wizyta Konsula Honorowego Republiki Austrii

27 października 2016 z wizytą do Tczewa przybył Konsul Honorowy Republiki Austrii pan Marek Kacprzak.


Głównym celem wizyty Konsula było upamiętnienie jednego z nielicznych na Pomorzu miejsc związanych z Austrią. W Tczewie znajduje się cmentarz żołnierzy austriackich. Ta często zapomniana przez Tczewian mogiła, dzięki wizycie Konsula, przypomniała nam o swoim istnieniu w przeddzień dnia Wszystkich Świętych.


Wizytę należy wiązać również z przypadającym na dzień 26 października Świętem Narodowym Austrii. W 1955 r. państwo to odzyskało pełnię suwerenności po 10-letniej kontroli ze strony sojuszniczych mocarstw i proklamowało niepodległość.


Historia cmentarza jest bardzo ciekawa. Spoczywają na nim jeńcy którzy dostali się do pruskiej niewoli w trakcie wojny prusko-austriackiej z roku 1866. Przetrzymywani przez Prusaków w okolicach Tczewa żołnierze austriaccy padli ofiarą epidemii cholery i pochowani zostali w zbiorowej mogile obok wsi Suchostrzygi, która dziś jest częścią Tczewa. W 1888 z dobrowolnych składek obywateli Austro-Węgier ufundowany został w nim obelisk z piaskowca o formach klasycystycznych. Popadający w ruinę cmentarz odnowiony został w latach 90-tych. Wśród nazwisk zmarłych odczytać możemy wiele nazwisk węgierskich, ukraińskich, czeskich i polskich, co świadczy o wielonarodowych charakterze państwa Habsburgów w XIX w.

 

Wizyta Konsula służyła również celom edukacyjnym. Mieści się ona w szeroko pojętym zadaniu zbliżaniu i nawiązywaniu płaszczyzn kontaktów pomiędzy instytucjami Polski i Austrii. Podczas ubiegłorocznej wizyty ,na spotkanie z konsulem w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tczewie licznie przybyła delegacja II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Tczewie. Postać patrona szkoły jest bowiem niezwykle cennym pomostem pomiędzy dwoma republikami. Nawiązany wówczas kontakt konsula ze szkołą sprawił, że to właśnie II Liceum Ogólnokształcące było gospodarzem tegorocznej wizyty konsularnej.


Uroczystość miała charakter edukacyjny i artystyczny. Konsul Marek Kacprzak opowiadając o swojej pracy zdradził tajniki pracy dyplomatycznej. Młodzież chętnie zadawala pytania, gdyż dla wielu z nich był to pierwszy kontakt z pracownikiem dyplomacji wyższego szczebla. Na spotkaniu w II LO miała również miejsce prezentacja na temat cesarza Franciszka Józefa i przygotowana przez uczniów szkoły w setną rocznicę jego śmierci oraz część artystyczna w języku niemieckim.


Wizyta zaowocowała zapowiedzią zacieśnienia kontaktów szkoły z konsulatem Republiki Austrią, co w przyszłości przełoży się na współpracę z innymi szkołami w Austrii bądź wizytą młodzieży śladami jej patrona Jana III Sobieskiego w Wiedniu.

 

Dostarczył: Michał Dąbrowski

Przeczytano: 743 razy. Wydrukuj|Do góry

Wizyta Konsula Honorowego Republiki Austrii (27.10.2016)