Komunikaty

15 października 2015 21:36 | Komunikaty

Opłata za egzamin maturalny

Szanowni Państwo

zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (ze zmianami):


1. Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego, zarówno w części ustnej, jak i pisemnej, jest odpłatny dla:

 

  1. absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub tego samego przedmiotu dodatkowego;
  2. absolwentów, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale nie przystąpili do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

 

2. Opłatę za egzamin maturalny w wysokości 50 złotych wnosi się w terminie od 1 stycznia 2016 r. do 7 lutego 2016 r., w którym absolwent zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego, na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku:


Nr rachunku:
94 1010 1140 0170 7922 3100 0000

 

Dowód wniesienia opłaty, którym jest załącznik 26a. Informacja o wniesieniu opłaty za egzamin maturalny z danego przedmiotu lub przedmiotów, musi być złożony dyrektorowi Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku również w terminie od 1 stycznia 2016 r. do 7 lutego 2016 r. Zdający może wystąpić do dyrektora komisji z wnioskiem o zwolnienie z opłaty za egzamin maturalny do 31 grudnia 2015 roku (załącznik 26b).

Szczegółowe informacje na temat opłat za egzamin maturalny znajdują się w Informacji o sposobach organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2015/2016 (punkt 20, str. 95, Opłata za egzamin maturalny).

 

 

OKE w Gdańsku: http://www.oke.gda.pl/index.php/egzaminy/egzamin-maturalny

Przeczytano: 1308 razy. Wydrukuj|Do góry