II Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Tczewie
http://2lotczew.superszkolna.pl

29 maja 2019 12:30 | Współpraca z UG

Akademickie spotkanie uczniów II LO nt. kompetencji społecznych / Wydział Filologiczny UG

W piątek, 24 maja 2019 roku, uczniowie klas humanistycznych II LO, Ia i IIa, uczestniczyli w zajęciach akademickich pod tytułem „Creative writing - tworzenie w słowie. Pomiędzy techniką a medytacją” organizowanych przez wykładowców Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego, w ramach projektu „Zdolni z Pomorza”.

Celem zajęć było przedstawienie procesu twórczego pisania (umownie zwanego z angielska creative writing) jako celu samego w sobie raczej niż środka do uzyskania określonych korzyści (stworzenia „arcydzieła”, napisania bestsellera, zaistnienia na literackim rynku, zdobycia sławy i/lub pieniędzy etc.). Chodziło raczej o ukazanie takich zalet tworzenia w słowie, które można nazwać narzędziami samorealizacji, środkami samorozwoju, swoiście kontemplacyjną (czasem wręcz medytacyjną) ścieżką, na którą wkracza młody pisarz z chwilą, gdy pozostaje sam na sam z piórem (ołówkiem, długopisem, ostatecznie nawet laptopem – choć akcent położony był raczej na fizyczny i cielesny wymiar kontaktu z mową). Słowo i jego plastyczność były w konsekwencji pokazane jako instrumenty rozwijania wyobraźni, spostrzegawczości, pamięci, empatii i wrażliwości, a także kompetencji komunikacyjnych i społecznych. Zarówno część wykładowa, jak i ćwiczeniowa zostały podporządkowane pięciu „lekcjom” umownie określonym nazwiskami pięciu wybitnych twórców: lekcja Flauberta – plastyczność słowa i cierpliwość, lekcja Zoli – zalety obserwacji i dokumentowania, lekcja Dostojewskiego – empatia, współczucie, „wyobraźnia cierpiąca”, lekcja Prousta – zmysłowy wymiar pamięci, lekcja Bretona – egzotyka wolnej wyobraźni.
Uczniowie naszej szkoły aktywnie włączyli się w przebieg zajęć i wielu z nich wróciło z gotowym szkicem albo pomysłem na swoją pierwszą powieść.


Czekamy z niecierpliwością

Dostarczyła: Romana Apostołowicz

Zdjęcia: