Współpraca z UG

25 września 2016 21:48 | Współpraca z UG

II LO w Tczewie nawiązało ścisłą współpracę z Uniwersytetem Gdańskim

W środę, 21 września, doszło do podpisania listu intencyjnego dotyczącego współpracy pomiędzy  II Liceum Ogólnokształcącym w Tczewie i Wydziałem Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Sygnatariuszem listu ze strony  Uczelni był Dziekan Wydziału prof. UG  dr hab. Maciej Michalski,natomiast ze strony szkoły Dyrektor II LO Dorota Kościjańczuk. List został podpisany w obecności Prodziekana do spraw kształcenia, prof. UG dr hab. Pawła Sitkiewicza.

II LO i UG zaplanowały na rok szkolny i akademicki 2016/2017 realizację pilotażowego projektu dotyczącego ścisłej współpracy  obu placówek w zakresie realizacji przez II Liceum Ogólnokształcące innowacji kulturalno – medialnej w klasie artystycznej oraz klasie humanistycznej. Wdrożona we wrześniu tego roku innowacja dotyczy szerokiego oddziaływania sztuki od próby definicji po określenie jej  granic, wykorzystując zaplecze naukowo badawcze uczelni oraz trójmiejską przestrzeń kulturalną.

W programie projektu zaplanowano wykłady, warsztaty, spacery edukacyjne, a także lekcje pokazowe w trójmiejskich instytucjach kulturalnych wraz ze spotkaniami z artystami. Celem zajęć będzie przekazanie uczniom II LO odpowiednich narzędzi do zrozumienia i interpretacji dzieł sztuki oraz  ukazanie  bogatego dziedzictwa kulturowego Trójmiasta i okolic. Dodatkowym aspektem poruszonym w projekcie współpracy będzie zagadnienie interdyscyplinarności sztuk oraz ich wzajemnego przenikania.

Środowe spotkanie posłużyło do bliższego wzajemnego poznania obu stron. Zdiagnozowane zostały  także wzajemne  oczekiwania placówek. Władze Wydziału podkreśliły gotowość do poszerzenia współpracy w następnym roku proponując określone technologie podjęcia przyszłych  działań. Obszarem docelowym współpracy będzie dydaktyka języków obcych – zarówno tych wiodących, jak i mniej popularnych, czemu służyć ma wielość kierunków neofilologicznych Uniwersytetu Gdańskiego. 

Przeczytano: 871 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia:

Filmy: