II Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Tczewie
http://2lotczew.superszkolna.pl

19 lipca 2017 09:26 | Ogłoszenia

Egzaminy maturalne w terminie poprawkowym

22 sierpnia 2017r. (wtorek) - godz. 9.00 - pisemny egzamin poprawkowy z języka polskiego, języka angielskiego i matematyki.

23 sierpnia 2017r. (środa) - godz. 9.00 - ustny egzamin poprawkowy z języka polskiego.

Zgodnie z obowiązującymi procedurami na poprawkowy egzamin maturalny należy zgłosić się 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu. Zdający powinien mieć długopis z czarnym tuszem.

Zdający wchodzi do sali egzaminacyjnej po okazaniu dokumentu stwierdzającego toższamość.