II Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Tczewie
http://2lotczew.superszkolna.pl

06 lipca 2018 23:34 | Ogłoszenia

Egzaminy poprawkowe / maturalne w terminie poprawkowym

EGZAMINY POPRAWKOWE

część pisemna - godz. 8.00

cześć ustna - ok. godz. 10.00

 

data

przedmiot

klasa

27.08.2018 r.
(poniedziałek)

język polski

klasy I i II

język angielski

język hiszpański

biologia

28.08.2018 r.
(wtorek)

matematyka

klasy I, II i  III

 

EGZAMINY MATURALNE W TERMINIE POPRAWKOWYM

część pisemna -  21 sierpnia 2018r. (wtorek)  godz. 9.00

(prosimy o przybycie do szkoły o godz. 8.30)