Ogłoszenia

16 września 2015 10:52 | Ogłoszenia

Czy baterie są jak bakterie ? - ogólnopolski konkurs ekologiczny

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskim konkursie ekologicznym dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych: "Czy baterie są jak bakterie?". Tematyka konkursu w kategorii Adept, skierowanej do młodzieży polegać będzie na przygotowaniu krótkiego (do 5 minut) filmu reklamowego, który w sposób zabawny, a jednocześnie edukacyjny będzie promował prawidłowe postępowanie ze zużytymi bateriami.

 

Na laureatów konkursu, zarówno uczniów, szkoły, jak i nauczycieli czekają atrakcyjne nagrody – aparaty fotograficzne i projektory multimedialne. Więcej informacji, w tym szczegółowy regulamin konkursu, ciekawostki i artykuły o tematyce ekologicznej oraz dokumenty konkursowe do pobrania można znaleźć w zakładce BA(K)TERIE na stronie: www.klimatdladzieci.pl. W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 22 644 67 95 lub mailowy: o.tchorzewska@zmianyklimatu.pl.

 

Dodatkowo informujemy, iż formularz zgłoszeniowy (tak samo jak prace konkursowe) musi wpłynąć do siedziby Organizatora konkursu do dnia 30 października br. (decyduje data wpływu zgłoszenia/prac konkursowych, nie zaś data ich wysyłki). Formularz zgłoszeniowy może wpłynąć oddzielnie - we wcześniejszym terminie, ale można go również wysłać wraz z wybranymi pracami konkursowymi. Powyższy termin zgłoszenia dotyczy kategorii konkursowej: Adept. Nie ma przewidzianego limitu uczniów, którzy z jednej placówki mogą wziąć udział w konkursie, aczkolwiek jeden nauczyciel/wychowawca może być Opiekunem maksymalnie dwóch pięcioosobowych grup.


NADSYŁANIE PROJEKTÓW


należy nadsyłać na adres siedziby Organizatora, tj.:
Fundacja Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju
ul. Indiry Gandhi 21
02-776 Warszawa

 

w terminie:
od dnia 01.09.2015 r. do dn. 30.10.2015 r. (decyduje data wpływu do Organizatora)
z dopiskiem: Konkurs ekologiczny: „Czy baterie są jak baterie?” – kategoria „Adept”

 

 

FUNDACJA NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

ul. Indiry Gandhi 21
02-776 Warszawa

tel./fax: 22 644 67 95
e-mail: o.tchorzewska@zmianyklimatu.pl

OFICJALNA STRONA FNRZR:
www.zmianyklimatu.pl

Przeczytano: 561 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: