Ogłoszenia

09 lutego 2018 21:16 | Ogłoszenia

„Polskie drogi do niepodległości” - konkurs historyczny

Uwaga! Komunikat !

Zapraszamy uczniów II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego do udziału w szkolnym konkursie historycznym: „Polskie Drogi do Niepodległości” zorganizowanym z okazji 100 – lecia polskiej niepodległości. Konkurs będzie jednocześnie eliminacją do reprezentacji II LO w Międzyszkolnej Lidze Historycznej. Zakres tematyczny konkursu to historia Polski 1890 – 1922 (szczegółowe wymagania poniżej). Konkurs będzie miał formę testu lub quizu i odbędzie się 22 lutego.


Pytania i zgłoszenia: Michał Dąbrowski, Andrzej Demski. W przypadku braku chętnych – wyznaczymy ochotników.

 

Zakres tematyczny:
• Nowe polskie ruchy polityczne na przełomie XIX i XX wiek (powstanie partii masowych, początki ruchu socjalistycznego, socjalizm niepodległościowy, socjaliści w Galicji i w zaborze pruskim, ruch narodowy, ruch ludowy)
• Polityka zaborców wobec Polaków na przełomie XIX i XX wieku (germanizacja, rusyfikacja, autonomia Galicji) oraz postawy Polaków wobec tej polityki (praca organiczna, twórczość „ku pokrzepieniu serc”, lojalizm).
• Rewolucja 1905 r. na ziemiach polskich ( przebieg, postawy polskich partii wobec rewolucji, skutki rewolucji, zmiany na polskiej scenie politycznej).
• Polacy podczas I wojny światowej (orientacje polityczne Polaków przed rokiem 1914, Legiony Polskie, wojsko polskie u boku ententy, umiędzynarodowienie sprawy polskiej np. Akt 5 listopada, stanowisko aliantów zachodnich w sprawie polskiej) .
• Odzyskanie niepodległości i ukształtowanie granicy zachodniej (przyczyny odzyskania niepodległości, pierwsze ośrodki niepodległej władzy, powstanie wielkopolskie, sprawa polska na konferencji paryskiej, powstania śląskie, spór o Śląsk Cieszyński, plebiscyt na Warmii, Mazurach i Powiślu.
• Walki o granicę wschodnią (koncepcje granicy wschodniej, konflikt polsko-ukraiński, początek walk z bolszewikami i wyprawa kijowska, kontrofensywa bolszewicka
i bitwa warszawska, traktat ryski, sprawa Wileńszczyzny)
• Rządy parlamentarne w latach 1919 – 1922 (sejm ustawodawczy i mała konstytucja
z 1919, konstytucja marcowa z 1921, wybory prezydenckie z 1922 i zabójstwo prezydenta Narutowicza).
• Biografie „ojców niepodległości” (do 1922 roku): Wincenty Witos, Roman Dmowski, Józef Piłsudski, Ignacy Daszyński, Ignacy Paderewski, Wojciech Korfanty, Józef Haller.

 

Dostarczył: Andrzej Demski

Przeczytano: 698 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: