Archiwum - Rekrutacja archiwum

02 marca 2015 20:56

REKRUTACJA 2015

Jeśli chcesz od września być uczniem II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Tczewie powinieneś:


- w terminie od 14 maja 2015 r. do 22 czerwca 2015 r. złożyć podanie w sekretariacie szkoły;

- w terminie od 26 czerwca 2015 r. do 30 czerwca 2015 r. do godz. 12.00 dostarczyć świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego;

- 2 lipca 2015 r. do godz. 12.00 zostaną ogłoszone przez dyrektora listy kandydatów przyjętych do szkoły;

- w terminie od 2 lipca 2015 r. od godz. 12.00 do 6 lipca 2015 r. do godz. 12.00 potwierdzić wolę podjęcia nauki w II LO w Tczewie poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego;

- 7 lipca 2015 r. do godz. 12.00 zostaną ogłoszone przez dyrektora szkoły listy uczniów przyjętych do II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Tczewie.

 

OFERUJEMY:
Klasę humanistyczną (język polski, historia, język obcy/wos)
Klasę turystyczno–rekreacyjną (geografia, wiedza o społeczeństwie, język obcy)
Klasę przyrodniczą (biologia, geografia lub chemia, język obcy)
Klasę politechniczną (matematyka, geografia lub fizyka i astronomia, język obcy)

Przeczytano: 4024 razy. Wydrukuj|Do góry