Archiwum - Rekrutacja archiwum

17 maja 2015 22:37

REKRUTACJA 2015 - NABÓR ELEKTRONICZNY - DOKUMENTY OBOWIĄZUJĄCE KANDYDATA

Dokumenty obowiązujące kandydata ubiegającego się o przyjęcie do liceum to wypełnienie podania w elektronicznym systemie rekrutacji wg wzoru ustalonego przez starostwo: https://nabor.pcss.pl/tczew/szkolaponadgimnazjalna/nabor/,

które poźniej należy wydrukować i przynieść do II Liceum Ogólnokształcącego. Do podania należy dołączyć oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum wraz z oryginałem zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, a także:

 

- dwie fotografie,
- zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów i olimpiad,
- kartę informacyjną kandydata.

 

Przeczytano: 2716 razy. Wydrukuj|Do góry