Archiwum - Rekrutacja archiwum

31 sierpnia 2017 12:00

REKRUTACJA 2017/2018


KROK 1


Od 8 maja do 20 czerwca wypełnij elektroniczny wniosek o przyjęcie do II LO w Tczewie: tczew.edu.com.pl

>>>> WZÓR PODANIA

 


KROK 2


Do 20 czerwca przynieść:

  • wydrukowany i podpisany przez rodziców wniosek o przyjęcie do II LO w Tczewie,
  • podanie o wyborze języków obcych i przedmiotów rozszerzonych.

 

Jeśli masz jakikolwiek problem bądź wątpliwości możesz przyjść do szkoły gdzie pomożemy w rekrutacji. Nasz sekretariat czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.

 


KROK 3


 od 23 czerwca 2017 r. od godz. 11.00 do 27 czerwca 2017r. do godz. 15.00

dostarczanie do II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Tczewie świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego. W przypadku kandydatów do klasy o profilu sportowym, należy również złożyć zaświadczenie o stanie zdrowia kandydata wystawione przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej.

 


KROK 4


do 29 czerwca 2017 r. od godz. 15.00
weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Tczewie i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 


KROK 5


7 lipca 2017 r. do godz. 12.00
ogłoszenie przez Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Tczewie listy kandydatów przyjętych do szkoły

 


KROK 6


od 10 lipca 2017 r. od godz. 12.00 do 13 lipca 2017 r. do godz. 15.00
uczniowie umieszczeni na listach kandydatów potwierdzają wolę podjęcia nauki w II Liceum Ogólnokształcącym im. Jana III Sobieskiego w Tczewie poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego

 


KROK 7


14 lipca 2017 r. do godz. 12.00
ogłoszenie przez Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Tczewie listy uczniów przyjętych do szkoły

 


KROK 8


od 14 lipca 2017 r. od godz. 12.00
składanie przez kandydatów nieprzyjętych do wybranej szkoły oryginałów dokumentów w szkołach, które dysponują wolnymi miejscami (o przyjęciu do szkoły decyduje liczba punktów uzyskanych przez uczniów) 

27 lipca 2017 r. do godz. 12.00
ogłoszenie przez Dyrektora listy uczniów przyjętych do szkoły (dotyczy szkół, które nie dokonały naboru w dniu 8 lipca 2017 r.) 

od 29 lipca 2017 r. do 01 sierpnia 2017 r.
dodatkowa rekrutacja do szkół mających wolne miejsca 

do 31 sierpnia 2017 r. do godz. 12.00
ogłoszenie listy przyjętych uczniów

Przeczytano: 6858 razy. Wydrukuj|Do góry