Archiwum - Rekrutacja archiwum

31 sierpnia 2017 12:00

REKRUTACJA 2017/2018 DO KLASY SPORTOWEJ


KROK 1


 Od 8 maja do 20 czerwca wypełnij elektroniczny wniosek o przyjęcie do II LO w Tczewie: tczew.edu.com.pl

WZÓR PODANIA 

 


KROK 2


Do 20 czerwca przynieść:

  • wydrukowany i podpisany przez rodziców wniosek o przyjęcie do II LO w Tczewie,
  • podanie o wyborze języków obcych i przedmiotów rozszerzonych,
  • zaświadczenie o stanie zdrowia kandydata wystawione przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej. 


Jeśli masz jakikolwiek problem bądź wątpliwości możesz przyjść do szkoły gdzie pomożemy w rekrutacji. Nasz sekretariat czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.

 


KROK 3


od 27 kwietnia 2017 r. do 16 maja 2017 r.

składanie dokumentów do klasy sportowej II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Tczewie
UWAGA! Kandydat może ubiegać się o przyjęcie do klasy pierwszej w co najwyżej 3-ech szkołach. W powiecie tczewskim obowiązuje elektroniczny nabór do szkół ponadgimnazjalnych. W związku z powyższym, kandydat składa podanie tylko w szkole pierwszego wyboru, na którym wpisuje także inne, kolejne wybory.

 


KROK 4


30 i 31 maja 2017 r.
przeprowadzenie egzaminu sprawnościowego do klasy sportowej

 


KROK 5


16 czerwca 2017 r.
termin dodatkowy egzaminu sprawnościowego do klasy sportowej dla osób, które z przyczyn losowych nie mogły przystąpić do egzaminu w pierwszym terminie 

 


KROK 6


22 czerwca 2017r.
podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjno-Kwalifikacyjną II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Tczewie listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik prób sprawności fizycznej do klasy sportowe 

 


KROK 7


do 23 czerwca 2017 r.
dokonywanie ewentualnych zmian w decyzji o wyborze szkoły i przeniesienie podania do innej szkoły 

od 23 czerwca 2017 r. od godz. 11.00 do 27 czerwca 2017r. do godz. 15.00
dostarczanie do II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Tczewie świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego. W przypadku kandydatów do klasy o profilu sportowym, należy również złożyć zaświadczenie o stanie zdrowia kandydata wystawione przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej. 

 


KROK 8


do 29 czerwca 2017 r. od godz. 15.00
weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Tczewie i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 

 


KROK 9


07 lipca 2017 r. do godz. 12.00
ogłoszenie przez Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Tczewie listy kandydatów przyjętych do szkoły 

 


KROK 10


od 10 lipca 2017 r. od godz. 12.00 do 13 lipca 2017 r. do godz. 15.00
uczniowie umieszczeni na listach kandydatów potwierdzają wolę podjęcia nauki w II Liceum Ogólnokształcącym im. Jana III Sobieskiego w Tczewie poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego 

 


KROK 11


14 lipca 2017 r. do godz. 12.00
ogłoszenie przez Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Tczewie listy uczniów przyjętych do szkoły 

od 14 lipca 2017 r. od godz. 12.00
składanie przez kandydatów nieprzyjętych do wybranej szkoły oryginałów dokumentów w szkołach, które dysponują wolnymi miejscami (o przyjęciu do szkoły decyduje liczba punktów uzyskanych przez uczniów) 

27 lipca 2017 r. do godz. 12.00
ogłoszenie przez Dyrektora listy uczniów przyjętych do szkoły (dotyczy szkół, które nie dokonały naboru w dniu 8 lipca 2017 r.) 

od 29 lipca 2017 r. do 01 sierpnia 2017 r.
dodatkowa rekrutacja do szkół mających wolne miejsca 

do 31 sierpnia 2017 r. do godz. 12.00
ogłoszenie listy przyjętych uczniów

 

Przeczytano: 2850 razy. Wydrukuj|Do góry

Powiązane wiadomości:

REKRUTACJA 2017/2018