Archiwum - Rekrutacja archiwum

31 sierpnia 2018 23:59

REKRUTACJA 2018/2019


KROK 1


Od 14 maja do 20 czerwca wypełnij elektroniczny wniosek o przyjęcie do II LO w Tczewie: tczew.edu.com.pl

>>>> WZÓR PODANIA

 


KROK 2


Do 20 czerwca przynieść:

  • wydrukowany i podpisany przez rodziców wniosek o przyjęcie do II LO w Tczewie,
  • podanie o wyborze języków obcych i przedmiotów rozszerzonych.

 

Jeśli masz jakikolwiek problem bądź wątpliwości możesz przyjść do szkoły gdzie pomożemy w rekrutacji. Nasz sekretariat czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.

 


KROK 3


od 22 czerwca 2018 r. od godz. 12.00 do 26 czerwca 2018r. do godz. 15.00

dostarczanie do II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Tczewie świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego. W przypadku kandydatów do klasy o profilu sportowym, należy również złożyć zaświadczenie o stanie zdrowia kandydata wystawione przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej.

 


KROK 4


Do 5 lipca 2018 r. do godz. 15.00

weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Tczewie i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 


KROK 5


06 lipca 2018 r. do godz. 12.00

ogłoszenie przez Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Tczewie listy kandydatów przyjętych do szkoły

 


KROK 6


od 6 lipca 2018 r. od godz. 12.00 do 11 lipca 2018 r. do godz. 15.00

uczniowie umieszczeni na listach kandydatów potwierdzają wolę podjęcia nauki w II Liceum Ogólnokształcącym im. Jana III Sobieskiego w Tczewie poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego

 


KROK 7


12 lipca 2018 r. od godz. 12.00

ogłoszenie przez Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Tczewie listy uczniów przyjętych do szkoły

 


KROK 8


od 13 lipca 2018 r. do 10 sierpnia 2018 do godz. 12.00
składanie przez kandydatów nieprzyjętych do wybranej szkoły oryginałów dokumentów w szkołach, które dysponują wolnymi miejscami (o przyjęciu do szkoły decyduje liczba punktów uzyskanych przez uczniów) w ramach postępowania uzupełniającego.


13 lipca 2018 r. godz. 9.00
przeprowadzenie egzaminu sprawnościowego do klasy sportowej w ramach rekrutacyjnego postępowania uzupełniającego.

Do 24 sierpnia 2018 r. do godz. 15.00
weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Tczewie i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w ramach postępowania uzupełniającego.


27 sierpnia 2018 r. do godz. 12.00
ogłoszenie przez Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Tczewie listy kandydatów przyjętych do szkoły w ramach postępowania uzupełniającego.


od 27 sierpnia 2018 r. od godz. 12.00 do 30 sierpnia 2018 r. do godz. 12.00
uczniowie umieszczeni na listach kandydatów w ramach postępowania uzupełniającego potwierdzają wolę podjęcia nauki w II Liceum Ogólnokształcącym im. Jana III Sobieskiego w Tczewie poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego


31 sierpnia 2018 od godz. 12.00
ogłoszenie przez Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Tczewie listy uczniów przyjętych do szkoły w ramach postępowania uzupełniającego.

 


Egzamin do klasy o profilu sportowym zostanie przeprowadzony w następujących terminach:

  • od 14 maja 2018 r. do 4 czerwca 2018 r. składanie dokumentów do klasy sportowej II Liceum Ogólnokształcącego w Tczewie
  • 5 czerwca 2018 r. o godz., 10.00 - przeprowadzenie egzaminu sprawnościowego do klasy o profilu sportowym;
  • 19 czerwca 2018 r. o godz. 10.00 - termin dodatkowy egzaminu sprawnościowego do klasy o profilu sportowym dla osób, które z przyczyn losowych nie mogły przystąpić do egzaminu w pierwszym terminie;
  • 8 czerwca 2017 r. o godz. 12.00 - ogłoszenie przez Szkolną Komisję Rekrutacyjno-Kwalifikacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik prób sprawności fizycznej do klasy o profilu sportowym.

Przeczytano: 11041 razy. Wydrukuj|Do góry