Archiwum - Ogłoszenia

10 marca 2016 07:28

III Regionalny Kònkùrs dlô Czëtińców „Méster Bëlnégò Czëtaniô” (Biblioteka Publiczna Gminy Wejherowo)

III Regionalny Kònkùrs Dlô Czëtińców „Méster Bëlnégò Czëtaniô”

IV Pòwiatowò-Gminowi Kònkùrs Dlô Czëtińców „Méster Bëlnégò Czëtaniô”

 

 

TERMINARZ KONKURSU:


Do 23 września 2016 r.

przeprowadzenie I etapu konkursu eliminacje na szczeblu szkolnym.

 

Do 30 września 2016 r.

przesłanie drogą elektroniczną i tradycyjną do koordynatorów II etapu konkursu (kopii) i głównego organizatora (oryginałów) protokołów załączników nr 1 i kart zgłoszeniowych osób, które zakwalifikowały się do II etapu konkursu.

 

Do 14 października 2016 r.

przeprowadzenie II etapu konkursu eliminacje na szczeblu gminnym.

 

Do 21 października 2016 r.

przesłanie drogą elektroniczną i tradycyjną do koordynatorów III etapu konkursu (kopii) i głównego organizatora (oryginałów) protokołów załączników nr 2 i kart zgłoszeniowych osób, które zakwalifikowały się do III etapu konkursu.

 

Do 4 listopada 2016 r.

przeprowadzenie III etapu konkursu eliminacje na szczeblu powiatowym.

 

Do 10 listopada 2016 r.

przesłanie drogą elektroniczną i tradycyjną do Głównego Organizatora konkursu (oryginałów) protokołów załączników nr 3 i kart zgłoszeniowych osób, które zakwalifikowały się do IV etapu konkursu finału regionalnego.

 

26 listopada 2016 r. w godz. 9.00-15.00

IV etap konkursu finał regionalny, odbędzie się w filii nr 1 Biblioteki Publicznej Gminy Wejherowo przy ul. Reja 9 w Bolszewie.

 

PODZIAŁ NA KATEGORIE WE WSZYSTKICH ETAPACH KONKURSU:

 • Dla uczniów ze szkół podstawowych kl. IIII.
 • Dla uczniów ze szkół podstawowych kl. IV-VI.
 • Dla uczniów ze szkół gimnazjalnych.
 • Dla uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych.
 • Dla osób dorosłych.

 

ZASADY KONKURSU:

 1. Konkurs zostanie podzielony na cztery etapy: szkolny, gminny, powiatowy, regionalny.
 2. Koordynatorzy konkursu we własnym zakresie przygotowują literaturę niezbędną do przeprowadzenia poszczególnych etapów konkursu w każdej kategorii wiekowej.
 3. Koordynatorzy każdego etapu konkursu są zobowiązani przesłać (do głównego organizatora oryginał; do koordynatorów kolejnych etapów kopię) pocztą elektroniczną i tradycyjną protokoły z przebiegu konkursu oraz karty zgłoszeniowe osób, które zakwalifikowały się do następnych etapów konkursu.
 4. Wzory kart zgłoszeniowych uczestników konkursu w każdej kategorii wiekowej i protokoły z posiedzenia komisji konkursowej na każdym szczeblu (załączniki nr 1, 2, 3, 4), oraz logo konkursu do pobrania ze strony Internetowej biblioteki pod adresem: www.bpgw.org.pl

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Zwycięzca konkursu w kategorii dla uczniów ze szkół podstawowych - kl. I-III otrzyma tytuł „Mésterk Bëlnégò Czëtaniô”.
 2. Zwycięzca konkursu w kategorii dla uczniów ze szkół podstawowych - kl. IV-VI otrzyma tytuł „Môłi Méster Bëlnégò Czëtaniô”.
 3. Zwycięzca konkursu w kategorii dla uczniów ze szkół gimnazjalnych otrzyma tytuł „Strzédny Méster Bëlnégò Czëtaniô”.
 4. Zwycięzca konkursu w kategorii dla uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych otrzyma tytuł „Méster Bëlnégò Czëtaniô”.
 5. Zwycięzca konkursu w kategorii dla osób dorosłych otrzyma tytuł „Wiôldżi Méster Bëlnégò Czëtaniô”.
 6. Komisja konkursowa podczas finału przyznaje również nagrodę specjalną Zarządu Głównego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, dla uczestników w kategorii IV-VI, w postaci udziału w nagraniu Akademii Bajki Kaszubskiej.
 7. Opiekunowie nagrodzonych uczestników konkursu, podczas finału otrzymają okolicznościowe podziękowania i upominki książkowe.


Główny organizator konkursu:

Biblioteka Publiczna Gminy Wejherowo im. Aleksandra Labudy,
Reja 9, 84-239 Bolszewo
tel. (58) 736 66 55,
e-mail: biblioteka@bpgw.org.pl
www.bpgw.org.pl
blog.bpgw.org.pl

Przeczytano: 905 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: